Zwi您ki w naszym 篡ciu
Zwi您ki w naszym 篡ciuKtó z nas nie marzy o stworzeniu i utrzymaniu doskona貫go zwi您ku? A je郵i jeste鄉y w zwi您ku, który przynosi zamieszanie i nieustannie si zmienia?  Jak radzimy sobie ze strat i bólem w zwi您kach? Mo瞠 wydaje si nam, 瞠 nie umiemy stworzy intymnych relacji?

Równowa瞠nie m瘰kich i 瞠雟kich aspektów
Funkcjonowanie dobrych zwi您ków dla wielu z nas jest jedn z najwi瘯szych tajemnic  篡cia. To sekret, który ka盥y z nas chce odkry. Dlaczego interpersonalne interakcje – co, co absorbuje nas ka盥ego dnia, ka盥ej minuty, ka盥ej sekundy 篡cia - czasem zdaj si by wyzwaniem, s skomplikowane,  trudne, wik豉j nas, a przy tym stanowi tajemnic?
W rzeczywisto軼i jako嗆 naszych zwi您ków z innymi odzwierciedla jako嗆 naszego zwi您ku z samym sob. Czy wiemy kim jeste鄉y i czy lubimy siebie? Czy wierzymy, 瞠 jeste鄉y warci bezwarunkowej mi這軼i i czy zas逝gujemy na ni? Kiedy jeste鄉y 鈍iadomi tego, jak chcieliby鄉y by kochani, czy jednocze郾ie kochamy samych siebie w taki sposób? Czy ufamy i akceptujemy wszystkie aspekty nas samych?
W rezultacie, wi瘯szo嗆 z nas, chcia豉by po prostu by kochana i akceptowana za to, kim jeste鄉y, za nasz prawdziw ja潯.

M瘰kie i 瞠雟kie wzorce
Kiedy okre郵imy nasz wewn皻rzn definicj lub wzorzec naszej m瘰kiej i kobiecej ja幡i jako miejsce równowagi i samoakceptacji, b璠ziemy w stanie przyci庵n望 kogo, kto  odzwierciedli nasz prawdziwy pierwiastek przeciwnej p販i. Nawet je郵i jeste鄉y w harmonii z naszym wewn皻rznym m瘰kim odbiciem, to je郵i nie lubimy swojej kobieco軼i, nie b璠ziemy potrafili stworzy prawdziwie zrównowa穎nego zwi您ku.  
Wiele osób nie zastanawia si zbytnio nad tym, 瞠 patrzymy na naszych partnerów, szukaj帷 odzwierciedlenia w nich ró積ych aspektów nas samych.

Cel  zwi您ku
Zadaniem zwi您ku zawsze jest odnalezienie, zrozumienie siebie, bycie samowystarczaln i naturaln istot, któr ju jeste鄉y. Jedynym prawdziwym zwi您kiem jaki kiedykolwiek mieli鄉y jest nasz zwi您ek z samym sob. Wszystko poza nim, ka盥a inna interakcja, czy sobie z tego zdajemy spraw, czy te nie, jest po prostu jego odbiciem. Tak d逝go, jak opieramy si byciu naturaln, zrównowa穎n ja幡i, prawdziwym sob, stale b璠ziemy przyci庵a zwi您ki, które b璠 przypomina nam czym i kim nie jeste鄉y.

Funkcjonowanie w po這wie kompletne
 Wielu z nas funkcjonuje tak, jakby鄉y byli tylko w po這wie kompletni. Je郵i projektujemy wibracje po這wy naszej osobowo軼i, szukaj帷 kogo, kto nas dope軟i, przyci庵niemy w rezultacie zwi您ek niekompletny. W wyniku takiego oddzia造wania z partnerem zwykle zamanifestuje si brak tego, czego pragniemy. Wkraczanie w jak彗olwiek relacj z pozycji, w której potrzebujemy zwi您ku, aby poczu pe軟i swojej istoty, powoduje pojawienie si zwi您ku wci捫 odzwierciedlaj帷ego i przypominaj帷ego nam przekonanie o naszej niewystarczalno軼i. B璠zie to zwi您ek stworzony z dwóch niepe軟ych osób, nie spe軟iaj帷y oczekiwa 瘸dnej z nich.
 
Co przyci庵amy w naszych zwi您kach?
W naszych zwi您kach zawsze przyci庵amy kwintesencj tego, co my郵imy, 瞠 jeste鄉y w stanie przyci庵n望, bez wzgl璠u na to, co pojawia si na naszej li軼ie. Pierwszym pytaniem, które powinni鄉y sobie zada (to podstawowe pytanie dla ka盥ego zwi您ku) jest: co nam daje ten zwi您ek? Jakie korzy軼i czerpiemy z bycia w zwi您ku z okre郵on osob? Po drugie, czego nauczyli鄉y si o sobie b璠帷 w tym zwi您ku? Przede wszystkim przyci庵amy sytuacje, które tworz interakcje pozwalaj帷e nam wzrasta i uczy si tego, kim jeste鄉y. Mo瞠my tego dokona w pokoju, 豉sce, mi這軼i, rado軼i lub poprzez szko喚 篡cia pe軟 wyzwa. Wybór zawsze nale篡 do nas.

Co si dzieje, kiedy powstrzymujemy si

Absolutnie niemo磧iwe jest do鈍iadczanie rzeczywisto軼i, je郵i nie jeste鄉y osobami o tej samej wibracji. Kiedy jeste鄉y ostro積i, powstrzymujemy si, kiedy nie okazujemy, kim naprawd jeste鄉y, kiedy my郵imy, 瞠 nie jeste鄉y wystarczaj帷o dobrzy, m康rzy, lub wystarczaj帷o silni, aby stworzy 篡cie, jakiego pragniemy, wówczas przyci庵amy reprezentacj  naszych w徠pliwo軼i. Pami皻aj, wibracja, któr jeste鄉y i emanujemy jest rzeczywisto軼i, któr otrzymujemy. Nie ma wyj徠ków od tej zasady.

Zwi您ki s okazj do dzielenia si

Mo磧iwo嗆 dzielenia si tym, kim jeste鄉y, jest przyczyn, dla której nawi您ujemy z kim relacje. Traktuj帷 zwi您ek jako sposobno嗆 do dzielenia si, przyci庵niemy osob, która odzwierciedli nasze przekonanie o naszej samowystarczalno軼i. Tworz帷 zwi您ki z takim prze鈍iadczeniem, oddzia造wujemy wzajemnie na siebie, jako dwie pe軟e jednostki id帷e razem przez 篡cie. Obydwoje b璠ziemy poznawa  i do鈍iadcza osobistego spe軟ienia.

Rezultaty oczekiwa i os康zania

Kiedy mamy oczekiwania i oceniamy owoce naszego zwi您ku, wtedy faktycznie nigdy nie zdo豉my zrozumie autentycznej przyczyny, dla której stworzyli鄉y t szczególn relacj. Z tego powodu wa積e jest, aby akceptowa zwi您ki, które istniej. Je郵i podwa瘸my to, co przyci庵n瘭i鄉y do naszego 篡cia, tym samym czynimy niewa積ymi samych siebie.

Zrównowa穎ne zwi您ki

Zwykle przyci庵amy innych, aby mie mo磧iwo嗆 wzrastania i zdobywania wi璚ej informacji o tym, kim jeste鄉y. Idea ta ma pozwoli ka盥ej jednostce sta si jak najbardziej siln, zdrow, zrównowa穎n osob, jak mo瞠 by. Czasami  zapominamy o tym, poniewa my郵imy, 瞠 jedno嗆 jest efektem zgodno軼i. Jedno嗆 jest wynikiem dawania i pozwolenia, aby równo嗆 sta豉 si unikalna i ró積orodna. W zrównowa穎nym zwi您ku nie tracimy naszej osobowo軼i – wprost przeciwnie. Stajemy si mocniejszym odbiciem drugiej osoby i wszystkich mo磧iwo軼i, dost瘼nych dla ka盥ego z nas. Celem zwi您ków jest umo磧iwienie nam bycia takimi osobami, jakimi chcemy by. Zwi您ek pe貫n zrównowa穎nego dzielenia si bez poczucia zale積o軼i jest najlepszym z mo磧iwych zwi您ków. W zrównowa穎nym zwi您ku ka盥y partner wci捫 mo瞠 robi to, co preferuje. Nie musimy zmienia naszego stylu 篡cia tylko z powodu czyjej dezaprobaty.

Sytuacje pe軟e wyzwa
Negatywne sytuacje nie pojawiaj si w naszym 篡ciu, aby nam pokaza, 瞠 jeste鄉y na nie skazani, lub 瞠 jeste鄉y z造mi lud幟i. Takie wydarzenia ujawniaj, podobnie jak lustro, odbicie naszych my郵i o nas samych, lub naszych uczu na temat tego,  na co zas逝gujemy.

"Z貫" zwi您ki
Dlaczego kreujemy ca陰 seri nieudanych zwi您ków? Przyczyna jest niezwykle prosta. Albo zapomnieli鄉y, kim jeste鄉y, albo boimy si zaakceptowa nasze prawdziwe „ja”. W rzeczywisto軼i jeste鄉y prawdziw, ze鈔odkowan ja幡i w stanie równowagi i ca趾owitej samoakceptacji.  Tak d逝go, jak opieramy si byciu autentyczn, zrównowa穎n istot, naszym prawdziwym „ja”, tak d逝go nie przyci庵niemy do siebie harmonijnego, trwa貫go i udanego zwi您ku.

Jak okazujemy nasz mi這嗆?
Mo瞠my prawdziwie okaza, 瞠 kogo kochamy, kiedy go akceptujemy za to, kim jest i pozwalaj帷 mu na bycie takim, jakim jest teraz. Wa積e jest, aby nie mie oczekiwa, co do relacji  lub nie 瘸這wa tego, co si zdarzy這 lub nie zdarzy這. Kiedy 篡jemy w obecnej chwili i wystarczaj帷o ufamy sobie, aby istnie w tera幡iejszo軼i, przyci庵amy wówczas odpowiedni osob. Zaufanie, odpuszczanie sobie i bycie naturalnym - to najlepsza kiedykolwiek dana porada dotycz帷a zwi您ków. Zaufanie jest klejem dla zwi您ków - zarówno zaufanie sobie, jak i innym. 

Umowy
Czasami, nawet je郵i wyra瘸my nasz prawdziw natur, mo瞠my przyci庵n望 do siebie osob, która naszym zdaniem powinna jeszcze  wiele si nauczy. Poniewa zawieramy ró積ego rodzaju umowy, aby móc s逝篡 innym, czasem zawieramy porozumienie, aby da innym przestrze, która im pomo瞠 odnale潭 w sobie si喚 i zdolno軼i. Wa積e jest, aby pami皻a i zrozumie, 瞠 kogokolwiek przyci庵amy do siebie, to jest w豉郾ie odpowiednia osoba, która ma by z nami, w tym momencie naszego 篡cia. 

Co sprawia, 瞠 nasze zwi您ki rozwijaj si?
Wszystkie zwi您ki tworzone w poczuciu spójno軼i niezwykle podnosz nas na duchu. Zwi您ki maj d捫y do ekspansji i rozwoju. Je郵i zwi您ek ogranicza nas i powoduje, 瞠 powstrzymujemy i uciskamy nasz prawdziw ja潯, wówczas powinni鄉y bardzo szybko zada sobie pytanie - co wci捫 robimy w tym zwi您ku? Czego si uczymy pozostaj帷 w takiej sytuacji? Je郵i zwi您ki s tworzone z pozycji nieuczciwo軼i - i to mo瞠 by oszukiwanie samego siebie lub innych o naszej prawdzie - wtedy takie rodzaje relacji pojawi si jako wy陰czne, nieharmonijne interakcje. Je郵i potrafimy odpu軼i l瘯 w naszych zwi您kach, stajemy si wówczas wspieraj帷y i pe軟i wspó販zuciai pozwalamy czyni podobnie drugiej stronie, tak wi璚 w rezultacie, osoba ta mo瞠 by uczciwa wobec  siebie. To my pierwsi musimy sta si przyk豉dem. Negatywn stron wsparcia jest manipulacja i wspó透ale積o嗆, które sprawiaj, 瞠 czujemy si okropnie.

 


Zmiana
Kiedy jeste鄉y wewn皻rznie spójni i zachodz jakie zmiany, wówczas zmiany te przynale膨 do naszego 篡cia. L瘯 przed zmian jest zwykle obaw przed utrat czego. Kiedy zrozumiemy, 瞠 wszystko wydarza si tak, jak ma si wydarza, wtedy nigdy nie b璠ziemy obawia si utraty czegokolwiek. Zwykle tylko l瘯 zapobiega pod捫aniu za zmian razem z naszym partnerem. Porzucaj帷  strach zrozumiemy, 瞠 niewa積e jak bardzo  mo瞠my si zmieni, i tak przyci庵niemy odpowiedni osob, która b璠zie pozostawa w  harmonii i jedno軼i ze zmian, która w nas zachodzi.

"Poprawianie" partnera
Je郵i czujemy, 瞠 musimy odmienia, manipulowa partnerem oznacza to, 瞠 zwi您ek poddawany jest próbie. Kiedy zmuszamy kogo do zmiany, tym samym o鈍iadczamy, 瞠 jeste鄉y przekonani, 瞠 nigdy nie dostajemy tego, czego pragniemy, lub 瞠 osoba, z któr jeste鄉y, nie jest w stanie da nam tego. Nawet je郵i pewne zmiany pojawi si na chwil w naszym zwi您ku, poniewa je wymuszamy,  to zwi您ek nie jest ju zrównowa穎ny lub spójny. Wcze郾iej czy pó幡iej osoba, która jest zmuszana do dzia豉nia wbrew swojej prawdziwej naturze, b璠zie musia豉 odej嗆, poniewa zwi您ek taki nie odzwierciedla ju jej istoty.

 

 Ken Page