Skip to content
Test trójkątów Drukuj Poleć znajomemu

Test TrójkątówPoznaj swoją wizję siebie i Twoich relacji z partnerem.

Nasz umysł w procesach poznania rzeczywistości wykorzystuje symbole - syntetyczne skojarzeniowe obrazy i pojęcia. Jak możemy lepiej zrozumieć siebie odczytując naszą modyfikację tych symboli?

Kinezjologia wykorzystuje mikronapięcia mięśniowe do zdiagnozowania przyczyn choroby. Dobry mistrz Tai Chi po minimalnych drgnięciach rąk potrafi określić problemy swego ucznia. W terapii widzenia test ruchomości gałek ocznych pomaga zdiagnozować obszary problemowych zachowań. Dzisiejszy test pozwoli Ci samodzielnie określić, na co masz zwrócić uwagę w podejściu do siebie i do swojego partnera.

Gwiazda Dawida
Jeden z podstawowych symboli ezoterycznych znany również jako symbol równowagi męsko-kobiecego potencjału składa się z dwóch przeplatających się równoramiennych trójkątów. Trójkąt z opuszczonym ostrym czubkiem i szeroką podstawą na górze (świat duchowy) jest trójkątem kobiecym. Dąży w dół ku światu materialnemu, stabilizacji, budowaniu fundamentów, podwalin dalszego istnienia. Jest niestabilny, wykazuje brak podstawy, wsparcia, a dominanta duchowego aspektu jest czasami przytłaczająca.
Trójkąt z ostrzem do góry to męski trójkąt. Mocno osadzony w świecie materialnym, stabilny i w związku z tym mało dynamiczny. Dąży do góry ku wyższym celom, ku duchowości.
Gdy te dwa aspekty są harmonijnie połączone, mamy do czynienia z osobą bogato utalentowaną, spójną i wszechstronnie rozwiniętą. Dobrze sobie radzi w każdej sytuacji, jest przyjazna i otwarta na świat, samowystarczalna.
Gdy występują jednak jakiekolwiek zaburzenia w osobowości - trójkąty są również zniekształcone. Występuje albo dominanta męskiego aspektu, albo kobiecego. Jeżeli test gwiazdy Dawida potraktujemy jako wskazówkę do samodoskonalenia się - będziemy wiedzieć, jakie konkretnie cechy charakteru mamy rozpracować. Jak mawiali starożytni lekarze:

W leczeniu
najważniejsza jest
dobra diagnoza.
Jak to działa
Ten test wykorzystuje zarówno nieświadomy wpływ symboli na nasz umysł, jak i odruchowe reakcje mięśniowe, podporządkowane określonemu sposobowi myślenia: gdy myślisz o przyjemnej sytuacji - Twoje ruchy są bardziej płynne i spokojne. Gdy wczujesz się w negatywne wspomnienia, będziesz bardziej zdenerwowany i gwałtowny, co będzie widać na rysowanych przez Ciebie obrazkach. Jeżeli nadamy naszym rysunkom symbolicznego znaczenia - potrafimy określić swoją wizję własnej osoby i relacji z osobą bliską - partnerem, dzieckiem lub współpracownikiem, a dzięki tej wiedzy - zmienić relacje.

Najpierw poznaj siebie
Zanim zaczniesz analizować swoje relacje z innymi - zrób sobie test własnej osobowości. Być może zauważysz, że szereg problemów
w relacji z inną osobą jest projektowanych przez Ciebie: obligujesz nieświadomie osobę do zachowywania się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i - co gorsze - obawami. Uruchamiasz mechanizm samospełniajacej się przepowiedni.
Robiąc test odkryjesz swoje problemowe obszary, które zawsze możesz usprawnić. Aby test gwiazdy Dawida wypadł prawidłowo pamiętaj o następujących regułach:
  • Najpierw narysuj własne 2 trójkąty połączone w gwiazdę Dawida, myśląc o sobie, o swoim życiu, przykrościach i radościach, które Ciebie spotykają.
  • Rysuj trójkąty cienkim długopisem na białym papierze bez kratek i linii.
  • Staraj się narysować maksymalnie proporcjonalną gwiazdę, ale nie używaj linijki ani innych pomocy. Pozwól, by podświadomość kierowała Twoją ręką.
  • Narysuj trójkąty, zanim przeczytasz interpretację.
  • Jeśli jesteś kobietą narysuj najpierw trójkąt z czubkiem w dół (jest to kobiecy trójkąt). Mężczyzna ma zacząć   od trójkąta z czubkiem do góry.
  • Starając się zrozumieć to, co będzie w przyszłości - zacznij rysować trójkąty zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
  • Gdy chcesz określić swoją przeszłość, dowiedzieć się, co miało wpływ np. na Twój związek lub dlaczego wydarzyły się pewne sprawy w Twoim życiu - wczuj się w swoje poprzednie przeżycia i rysuj trójkąty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Relacja partnerska
Przed rysowaniem gwiazdy partnerskiej zrób przerwę, pomyśl o czymś innym. Rozprosz myślenie.
- Gdy zechcesz zobaczyć swoją wizję stosunków partnerskich przypomnij sobie wszystkie emocjonalnie ważne sytuację z tą osobą - zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nie wymyślaj ich na siłę, pozwól, żeby wspomnienia same się pojawiały i odpływały.
- Kiedy już wczujesz się w relacje,  narysuj najpierw swój trójkąt, potem swego partnera/ki.
Dopiero po wykonaniu obydwu rysunków przejdź do czytania interpretacji.
Jeśli udało Ci się zastosować do powyższych wskazówek i przeprowadziłeś doświadczenie nie czytając dalszych wyjaśnień - Twoja analiza będzie czysta i klarowna. Jeśli jednak będziesz rysować gwiazdę już po przeczytaniu interpretacji staraj się wykonywać ruchy tak, jak prowadzi ręka, bez specjalnej koncentracji.
 

 
 


Interpretacja testu:

 
 Centralna linia pionowa pozwala określić umiejscowienie w czasie: jeśli trójkąt dąży ku przyszłości (na rysunku w prawo) może to oznaczać, że swoje plany i pragnienia powiązane z tą przesuniętą strefą odkładasz na przyszłość, a nie realizujesz teraz. Gdy jest przesunięty zbyt w lewo - zapominasz o nich, zaniedbujesz.
 
 Gdy trójkąt jest zbyt wyciągnięty i dominuje jedno z pół, na przykład strefa działania, a widoczne są braki w duchowości i w polu podstawy, może to świadczyć o konieczności bardziej przemyślanego działania i urealnienia podstaw (na przykład przeliczenia prawdziwych, a nie „na oczko” ocenionych, kosztów przedsięwzięcia).
Gdy linie krzyżują się - oznacza to konflikt między emocjonalną energią i stabilnością (lewa kreska), a podstawą (np umiejętnościami czy możliwościami finansowymi). Prawa linia jest reprezentantem logicznej strony, woli, podążania ku sukcesowi i karierze.
 
 Gdy linie nie stykają się ze sobą, oznacza to brak powiązania między aspektami prezentowanymi przez te linie.
Jeśli linia opada - świadczy to o negatywnych wpływach na dany okres (w tym przykładzie - końcowy wynik - ponieważ ewidentnie schodzi
w dół prawa część linii bazowej).
 
Gwiazda Dawida pokazuje, w jakiej korelacji w nas są aspekty: męski i żeński. Im bardziej zbliżone do ideału proporcje - tym bardziej harmonijną osobowość reprezentuje rysunek.
Swoje znaczenie w gwieździe Dawida zmieniają również aspekt duchowy i materialny. Przestają być one krańcowymi, gdy zostaje uwzględniony dodatkowo wpływ innych osób i sił wyższych. Górny trójkącik świadczy o tak zwanym boskim wpływie, oświeceniu lub - przy jego dysproporcji - szaleństwie religijnym, nawiedzeniu. Dolny zaś reprezentuje w harmonijnym stanie seksualność, umiejętność panowania nad emocjami. Nieproporcjonalnie duży wskazuje na demonizm, uzależnienia, zaś zbyt mały - na brak werwy!
Górna linia kobiecego trójkąta nabiera również innego znaczenia - symbolizuje przyjaźń, miłość rodzinną i platoniczną. Dolna linia męskiego trójkąta oznacza materialne zabezpieczenie, korzenie, tradycje, umiejętność budowania wszystkiego na stabilnych fundamentach.
Zawsze interpretuj symbolikę od lewej do prawej i od góry w dół.
 
 W tym przykładzie czubek kobiecego trójkąta jest ewidentnie przesunięty ku przyszłości, co świadczy o osobowości, która kieruje się raczej emocjami i nieuświadomionym instynktem w podejmowaniu działań i absolutnie ignoruje zarówno logikę, jak i społeczne dobro. Na to wskazują również niedomknięte linie męskiego trójkąta i czubek przesunięty lekko do tyłu w stosunku do całej kompozycji. Chociaż poziome linie  - i dolna i górna są prawie równolegle, co może świadczyć o stabilności tej osoby, to lekkie wznoszenie i opadanie na końcu dolnej linii może świadczyć o nieświadomie zakładanym wzlocie prowadzącym jednak w finale do klęski. W odróżnieniu od lekko schodzących się niebieskich linii jak na obrazku, wskazujących na dążenie ku konfliktowi, gdyby te linie rozchodziły się - symbolizowałyby dążenie ku rozpadowi.
 
 
 
Pamiętaj!
Ten test reprezentują tylko i wyłącznie Twoją wizje
siebie i partnera i nie jest odbiciem rzeczywistej relacji.
W każdej chwili możesz zmienić swoje nastawienie,
a wraz z tym zmieni się relacja.

Siergiej Litwinow
  Drukuj Poleć znajomemu
 

ANALITICS: 0